to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Tygodniowe komunikaty

1. W środę 26 października o godz. 12.00 Caffe Senior w Sali 11 Rynek 39.
 
2. W czwartek 27 października godz. 11.00 – 13.00 w DD Senior+
ul. Saperów 27 „Wspomnienie o Krysi Lasek”.
 
3. Słuchacze Świdnickiego UTW, którzy nie będą uczestniczyli w ww. przedsięwzięciach proszeni są do sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury w środę i czwartek na godzinę 12.00 do obejrzenia filmów konkursowych 8. Festiwalu Filmowego Spektrum. Wstęp bezpłatny  – hasło „Świdnicki UTW”.

 
 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00