to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

Dotacje dla Świdnickiego UTW

 
Zarząd Powiatu Świdnickiego na posiedzeniu 14 lutego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Naszemu UTW przyznano:
– w zakresie ochrony i promocji zdrowia „Kto ma zdrowie, ma nadzieję” – 4 000,00 zł,
– w zakresie kultury, sztuki… „XII Przegląd Piosenki – Piosenki lat 90” – 2 000,00 zł dofinansowania.
Szczegóły i harmonogram przedsięwzięć w poszczególnych zadaniach będziemy przekazywać na bieżąco.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

Wiceprezes   505 718 322

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30