to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

wzMOCnieni – ankieta

W ramach projektu ” wzMOCnieni – innowacyjny program osiągania dobrostanu w wieku senioralnym” prowadzone jest badanie dot. postrzegania dobrostanu wśród Seniorów.
Projekt realizowany jest przez Fundację Via Salutis, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop Klatka” oraz islandzkich partnerów Ós Pressan i Reykjavik Ensamble z programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku wspiera działania skierowane do środowisk senioralnych.
 
Proszę Słuchaczy, szczególnie Liderów, kierowników grup o wypełnienie ankiety z poniżeszego linku.
Link do ankiety
 
Prezes Wiesław Łabecki

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00