to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

KONKURS Czar Mokradeł w ramach projektu Mokradła = woda, życie, klimat”

W ramach projektu „Mokradła = woda, życie, klimat” jako Fundacja Ziemia i Ludzie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym „Czar mokradeł”, w którym pasja artystyczna może połączyć się z poszanowaniem przyrody i wiedzą o konieczności jej ochrony.

Tym razem zapraszamy do pokazania odbiorcom piękna mokradeł, torfowisk, bieli, bagnisk, trzęsawisk, moczarów, topieli, błot i grzęzawisk… oraz wszystkich obszarów wodno – błotnych mających tak wielkie znaczenie dla ochrony zasobów wodnych, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zachowania  bioróżnorodności.

DLA KOGO

Konkurs „Czar mokradeł” to konkurs międzypokoleniowy dlatego zapraszamy (zapraszajcie!) do udziału w 3 kategoriach wiekowych:

  • DZIECI (z przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych),
  • MŁODZIEŻ (z klas 4-8 szkół podstawowych i ze szkół ponadpodstawowych)
  • SENIORÓW (osoby w wieku 60+).

PRACE KONKURSOWE

Zdjęcie, plakat, obraz, rysunek, grafika

wykonane w dowolnej technice. W pracy konkursowej – projekcie artystycznym można użyć zarówno kolażu fotografii, malarstwa, jak i technik cyfrowych.

Opis pracy odnoszący się do tematyki korzyści i konieczności ochrony obszarów wodno-błotnych.

Dołączony opis ma mieć maksymalnie 1800 znaków i ma pokazać, że uczestnik jest świadomy, dlaczego mokradła są ważne dla wody, życia i klimatu.

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie wymagane zgody

 

Uczestnik może wysłać więcej niż jedną pracę.

TERMINY

Prace wysyłajcie od 1 października do 31 listopada.

Wyniki ogłosimy do 15 grudnia.

JAK WYSYŁAĆ PRACE

Prace z dopiskiem KONKURS przysyłajcie w formie przesyłki pocztowej na adres:

Fundacja Ziemia i Ludzie, ul. Napoleona Bonaparte 47B

w następujący sposób:

– Każda z prac konkursowych, którą można przesłać w formacie cyfrowym, musi być przesłana w  wersji elektronicznej co najmniej w formacie A5, (14,8 x 21,0 cm), 1748 x 2480px, rozdzielczość 300 dpi, na czytelnej i otwierającej się płycie CD lub DVD lub pendrive.

– Każda z prac konkursowych, której nie można przesłać w formacie cyfrowym (obraz, rysunek, plakat, grafika), musi zostać przesłana w oryginale pocztą.

Formularz do pobrania >>> tutaj

Regulamin konkursu >>> tutaj

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00