to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Nagrody im. Krystyny Lasek przyznane

13 października odbyło się we Wrocławiu III Dolnośląskie Forum Rad Seniorów, jeden z punktów spotkania był ważny dla naszego Uniwersytetu:

Wręczenie Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku”, w kategoriach:
• Organizacja – organizacja pozarządowa działająca na rzecz dolnośląskich seniorów lub rada – nagroda dla Dolnośląskiej Federacji UTW
seniorów działająca na terenie województwa dolnośląskiego;
• Osoba – osoba fizyczna działająca na rzecz dolnośląskich seniorów  – nagroda dla Karoliny Popiel

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00