to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Ważne komunikaty dotyczące zajęć

1. W październiku zawieszamy zajęcia taneczne z Dianą.
 
2. PLAN ZAJĘĆ do 14 stycznia 2024 r. jest tylko ramowy. Godziny i miesiące zawarte w Uwagach nie zawsze mogą być pewne z uwagi na sytuacje chorobowe, lokalowe lub inne obiektywne. W Świdnicy funkcjonuje 110 organizacji pozarządowych i nie tylko dla nas Wszyscy mają nam służyć !!! Proszę Słuchaczy o uważność przy słuchaniu podawanych informacji np. podczas inauguracji, czytaniu Kalendarium co miesiąc. Proszę mieć kontakt bieżący z liderami i biurem UTW. Piszę powyższe, bo mimo ustnych informacji i ujętych w Kalendarium na Październik, że Kawiarenka będzie 4 października o godzinie 10.00 a szkolenie przedmedyczne o godzinie 11.OO Słuchaczki przychodziły o godzinie 12.00 a nawet trzy Studentki o godzinie 14.00 – oczywiście z pretensjami.
 
❤️ Wiesław Łabęcki

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00