to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Żeby wszystko było jasne

 
Zarząd wyjaśnia, że:
 
  1. Słuchacze nowo przyjęci mogą brać udział w tzw. lekcji poznawczej jako bezpłatnej. Jeśli zdecydują się na uczęszczanie, płacą za tę pierwszą lekcję i następne.
  2. Pobyty sanatoryjne, chorobowe, wyjazdy za granicę i inne nieobecności  nie zwalniają z opłaty za zajęcia. Wykładowcy przychodzą na zajęcia po podpisaniu umowy z określoną gażą za godzinę.
  3. Statut nie przewiduje również „zawieszenia członkostwa” i okresowego niepłacenia składek członkowskich.  Nawet w wakacje nie przestajemy być członkami Stowarzyszenia.
  4. Udział nowych członków Świdnickiego UTW w ewentualnych spotkaniach zespołu wokalno-instrumentalnego „Jesienna Gama” i grupy teatralnej „UTWorki” należy uzgadniać z prowadzącymi.

                                              Prezes – Wiesław Łabęcki

 
 

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00