to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Dofinansowano nas w Świdnicy

Z radością informujemy, że dzięki staraniom Zarządu nasz UTW otrzymał dofinansowanie na realizację dwóch zadań publicznych. I tak:
 
  1. Od Prezydenta Miasta Świdnicy Beaty Moskal-Słaniewskiej 7 400 zł na projekt na rzecz osób w wieku senioralnym pod nazwą „W kolory grajmy dziś” m.in. na materiały scenograficzne i kostiumowe do przedstawień teatralnych i na pokrycie kosztów XIII Przeglądu Piosenki UTW Dolnego Śląska. Termin zakończenia realizacji do 25 maja 2024 r.
  2. Drugie zadanie publiczne jest z zakresu kultury na „XIII Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku„. Zarząd Powiatu przyznał nam kwotę 1 100 zł

                                            Dziękujemy

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00