to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

III Przegląd Zespołów Senioralnych

     Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na III Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Świdnica 2018, który odbył się 26 maja na świdnickim Rynku.
      Patronatem honorowym przegląd objęli:
Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska
Starosta Świdnicki – Piotr Fedorowicz
Wójt Gminy Świdnica – Teresa Mazurek

   Impreza tradycyjnie zaczęła się barwnym i rozśpiewanym korowodem, który był dopiero zapowiedzią co miało się dziać potem na scenie. A działo sie naprawdę wiele, seniorzy pokazali najwyższą klasę. Wszystkie występy były fantastyczne i bardzo serdecznie przyjęte przez publiczność. Oczywiście nie mogło zabraknęć seniorów ze Świdnickiego  Uniwersytetu Trzeciego  Wieku. Tak było tez i tym razem,  bowiem na scenie wystąpiła grupa teatralna UTWorki, prezenującsię jak zwykle świetnie. Niestety, z obiektywnych względów, nie mogła wystąpić „Jesienna Gama”, ale może w przyszłym roku sie uda..

    Fakt jest jeden i bezsporny: seniorzy naprawdę potrafią!

J.S.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00