to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30

III Przegląd Zespołów Senioralnych

     Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na III Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów Świdnica 2018, który odbył się 26 maja na świdnickim Rynku.
      Patronatem honorowym przegląd objęli:
Prezydent Miasta Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska
Starosta Świdnicki – Piotr Fedorowicz
Wójt Gminy Świdnica – Teresa Mazurek

   Impreza tradycyjnie zaczęła się barwnym i rozśpiewanym korowodem, który był dopiero zapowiedzią co miało się dziać potem na scenie. A działo sie naprawdę wiele, seniorzy pokazali najwyższą klasę. Wszystkie występy były fantastyczne i bardzo serdecznie przyjęte przez publiczność. Oczywiście nie mogło zabraknęć seniorów ze Świdnickiego  Uniwersytetu Trzeciego  Wieku. Tak było tez i tym razem,  bowiem na scenie wystąpiła grupa teatralna UTWorki, prezenującsię jak zwykle świetnie. Niestety, z obiektywnych względów, nie mogła wystąpić „Jesienna Gama”, ale może w przyszłym roku sie uda..

    Fakt jest jeden i bezsporny: seniorzy naprawdę potrafią!

J.S.

Informacje

MIŁEGO DNIA
==============

biuro czynne w środy
w godz. 10.00 – 13.00

kasa do 12.30

nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes Zarządu   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro czynne w środy w godz. 10.00 – 13.00, kasa do 12.30