to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Spotkanie międzypokoleniowe z Norwidem

Życie i twórczość Cypriana Kamila Norwida (1821-1883) wybitnego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa, zasługuje na przypominanie, nie tylko z uwagi, że jest Patronem Roku 2021.

Tego zadania podjęła się grupa teatralna Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTWorki oraz młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych ze Świdnicy.Uczestnicy spotkania dowiedzieli się o bogatym życiorysie naszego bohatera, który żył w nędzy na emigracji, utrzymując się z prac dorywczych czy wsparcia kuzyna, znajomych. Jego twórczość (zaliczana do romantyzmu lub klasycyzmu i parnasizmu) była trudna do zrozumienia dla współczesnych i została zapomniana po śmierci Norwida. Odkryta dopiero w okresie Młodej Polski (Zenon Przesmycki-Miriam i częściowo Władysław Stanisław Reymont).

UTWorki zostały przygotowane przez instruktora zespołu, polonistkę Teresę Corę, a młodzież z „Ekonomika” – przez nauczycielkę Marzenę Bojanowską, która opracowała także scenariusz przedstawienia. Pomocną w przekazie prezentację, m. in. ze śpiewem Wandy Warskiej „W Weronie” wykonała nauczycielka Agnieszka Kawałko. Ze strony studentów-seniorów wystąpiły: Zofia Dębska, Maria Jaksz, Grażyna Kozmowska, Janina Kupczak, Maryla Latkowska, Ewa Sobolewska, Zofia Wiszniewska. Ewa Oleśkiewicz, przygotowała, jak zawsze, piękne dekoracje. Młodzi narratorzy to: Anastazja Kaźmierczak, Patryk Kurnik, Kinga Policht, Nikola Stach, Wiktoria Szefler, Martyna Trelewska. Cateringiem sprawnie zajęła się Elżbieta Rogula.

Fragmenty życia Norwida i romantycznie nostalgicznej poezji z przesłaniami moralnymi oraz metaforą obrazu wędrówki przez życie wzruszyły zebranych seniorów ze Świdnickiego UTW, DD „Senior-Wigor” i miejskich organizacji pozarządowych. Podkreślono wysoki poziom interpretacji występujących osób i nastrojową atmosferę. Jeden z gości, dyrektor ZSE Krzysztof Osiak i wiceprezes Zarządu Świdnickiego UTW Krystyna Lasek pozytywnie odnieśli się do dalszej współpracy integracji międzypokoleniowej stowarzyszenia seniorów i szkoły w dziedzictwie kulturowym.

Spotkanie było jednym z elementów realizacji zadania publicznego „Seniorzy aktywni w kulturze” dofinansowanego przez Gminę Miasto Świdnica.

 Zdjęcia: A. Kawałko, tekst W. Łabęcki

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00