to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00

Gala Wolontrariatu

5 grudnia 2019 roku w świdnickim teatrze miała miejsce wielka uroczystość – Gala Wolontariatu. Była to piękną okazja do uhonorowania zaszczytnym tytułem Wolontariusza Roku oraz piękną statuetką wielu ludzi, którzy w różnych dziedzinach życia społecznego poświęcają swój czas dla innych. Dodać należy, że jedną z laureatów była Majka Kociuba ze Świdnickiego UTW. 

W czasie Gali wykonaliśmy:

  1. Nierówni – do wiersza ks. Jana Twardowskiego. Utwór specjalnie dobrany na tę właśnie imprezę mówi o tym że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.
  2. Wiara nadzieja i miłość 
Nasz występ został bardzo dobrze przyjęty przez organizatorów i przez całą publiczność.

Informacje

KRS  0000275666

 

biuro i kasa czynne 

we wtorki i środy 
w godz. 10.00 – 14.00

 nr konta ŚUTW
97 2030 0045 1110 0000 0140 6120

Nasi partnerzy

to przestrzeń dla ludzi
  • aktywnych
  • twórczych
  • chcących się rozwijać

ul. Rynek 39 pok. 26
w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
58-100 Świdnica

Prezes   513 005 811

sutw.swidnica@gmail.com

biuro i kasa czynne we wtorki i środy w godz. 10.00 – 14.00